Teksten redigeren

GGD Hart voor Brabant

Bedrijf

GGD Hart voor Brabant is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten in Midden- en Noordoost-Brabant. De GGD vervult diverse taken op het gebied van publieke volksgezondheid.

Opdrachten

Beleidsvisie redigeren

Website

www.ggdhvb.nl

Samenwerking

December 2018
Freelance opdracht

Redigeren beleidsvisie

Voor GGD Hart voor Brabant heb ik de beleidsvisie van 2019-2023 geredigeerd. De kopij stond in een Word-document, waarin ik alle correcties kon maken en bijhouden.

Op verzoek van de GGD lette ik tijdens het redigeren extra op spelfouten, zinsbouw en consistent woordgebruik. Tevens werd er bij de aanvraag van de opdracht aangegeven dat de verwijzingen naar de bijlagen en websites goed gecontroleerd dienden te worden.

GGD Hart voor Brabant logo