ThiemeMeulenhoff Homepage
Teksten redigeren | Proevencontrole

ThiemeMeulenhoff

Bedrijf

ThiemeMeulenhoff is een Nederlandse uitgeverij die zich van educatieve uitgeverij heeft ontwikkeld tot ontwerper van onderwijsleerprocessen. Ze maken leermiddelen voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Opdrachten

Redigeren van meerdere (werk)boeken:
- Bureauredactie
- Proevencontrole

Samenwerking

Februari 2019 t/m heden
Freelance opdrachten

Bureauredactie Word-kopij

Voor ThiemeMeulenhoff heb ik meerdere MBO-(werk)boeken van ruim 250 pagina’s geredigeerd. De kopij werd aangeleverd in een Word-document, zodat ik alle correcties in het document bij kon houden. De volledige documenten heb ik geredigeerd op spelling, interpunctie en consistent woordgebruik.

Tijdens mijn redactierondes hield ik rekening met speciale wensen vanuit ThiemeMeulenhoff en redigeerde ik o.a. op deze punten:

  • Eenduidige weergave van opsommingen en rijtjes.
  • Consistent gebruik van gekozen terminologie.
  • Eenduidige weergave van tabellen.
  • Juiste nummering en schrijfwijze van de hoofdstukken, paragrafen en opdrachten.
  • Voor antwoordenboek: correcte weergave van alle antwoorden in de kopij.

 

Proevencontrole in opmaakfase

Nadat voor een editie alle kopij geredigeerd was, werd door ThiemeMeulenhoff de eerste proef van het boek opgemaakt. Aan mij de taak om de PDF hiervan te controleren op tekst en opmaak. De teksten controleerde ik nu voor de tweede maal, waarbij ik in Acrobat Reader aangaf of er teksten geschrapt, gewijzigd of toegevoegd moesten worden. Naast de tekstuele controle lette ik er ook op dat de opmaak van de tekst en de pagina-indeling in orde was.

ThiemeMeulenhoff logo