Teksten redigeren

Jolanda Rossieau

Particulier

Vanuit een diepe wens een boek te schrijven, maakte Jolanda haar droom waar en schreef ze in 2019 haar debuutroman 'Wat jij wil'.

Opdracht

Redigeren Nederlandse roman 'Wat jij wil':
- Spelling en grammatica
- Interpunctie
- Zinsopbouw en woordvolgorde
- Afkortingen en hoofdletters

Website

N.v.t.

Samenwerking

Mei t/m december 2019

Doorlopend redigeren

Terwijl Jolanda druk bezig was met het uitschrijven van alle scènes en personages in haar debuutroman, zette ze mij al direct aan het werk om de eerste hoofdstukken van haar boek te redigeren. Dit bleek een gouden combinatie, want zo kon zij haar verhaal, nog tijdens het schrijven, direct bijsturen.

 

Controle op spelling, grammatica en interpunctie

Jolanda genoot van het schrijven en ik van het redigeren van haar boek. Ik controleerde haar teksten op spelling en grammatica en zorgde voor de juiste interpunctie. Tevens corrigeerde ik zinnen waarbij de opbouw of woordvolgorde niet klopte en hield ik in de gaten of afkortingen en hoofdletters correct gebruikt werden.

 

Opbouwende feedback

Na iedere twee hoofdstukken gaf ik Jolanda mijn feedback op haar verhaal, zodat zij dit mee kon nemen bij het schrijven van het volgende gedeelte. En het resultaat? Een prachtige debuutroman!